O nás Naše aktivity Fotky Video Naše CD facebook
Kontakt:
email: janka@svetielko-bardejov.sk
Oznamy

V školskom roku 2018/2019 budeme mať nácviky každý piatok o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu. Vždy pred nácvikom už od 15.00 hod. môžu deti prichádzať na stretko, ktorého súčasťou sú hry, súťaže, tvorivé dielne, katechéza, modlitba a pod.


„Spievajte Pánovi pieseň novú,
Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.„
( Ž 149,1 a 3 )

O nás


Sme spievajúce spoločenstvo detí, mládeže a ich rodičov. Milujeme Pána Ježiša ako svojho Pána a Kráľa, preto spievame piesne chvál o Ňom a pre Neho. Túžime, aby cez našu hudbu a spev sa šírila Božia sláva.


Naším hlavným poslaním je služba spevom na detských sv.omšiach, ktoré sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Kláštornom kostole v Bardejove. Tam piesňami chválime Pána spolu s deťmi a ich rodičmi a s ostatnými bratmi a sestrami.
Okrem spevu na detských sv. omšiach, radi poslúžime detskými chválami kdekoľvek a na ktoromkoľvek mieste.


Spoločne sa stretávame na nácvikoch zboru každý piatok od 15.30 do 17.00 hod. v Katolíckom kruhu. Pred každým nácvikom od 14.30 hod. prichádzajú deti na hry a tvorivé dielne. Súčasťou našich stretnutnutí, okrem nácvikov piesní a hier je aj čas spoločnej modlitby.
Občas sa spoločne stretneme na zaujímavých biblických stretnutiach, ktoré pre deti pripravujú naše animátorky, vyberieme sa spolu na nejaký výlet alebo opekačku. Okrem nácvikov zboru, sa hudobníci stretávajú ešte osobitne na hudobníckych nácvikoch.História


Vznik nášho detského speváckeho zboru Svetielko sa spája so začiatkom detských sv. omší v septembri r.1989 v rim.-kat. farnosti sv. Egídia v Bardejove.

V speváckom zbore sa odvtedy vystriedalo niekoľko generácií detí, mladých ľudí a hudobníkov. Dirigentkou zboru od jeho začiatku je Janka Pisarčíková. V súčasnosti spevácky zbor je medzigeneračným spoločenstvom detí od 4 rokov, cez mladých, až po dospelých - rodičov, ktorí sú oporou dirigentke a celému zboru.

Okrem služby na detských sv. omšiach sa Svetielko počas svojho pôsobenia zúčastnilo rôznych kresťanských festivalov, poslúžilo pri mnohých liturgických slávnostiach v rôznych farnostiach Košickej arcidiecézy, vytvorilo množstvo akadémií, muzikálov, koncertov, aj evanjelizačných programov pri rôznych príležitostiach. Svetielko nahralo dve mg kazety: „Svetielko I“ (1991), „Svetielko II“ (1993) a tri CDčká: „Slnko vyšlo, je tu deň“ (2004) , „Detské chvály“ (2012) a vianočné CD „Narodila sa Láska“ (2014) .

Od septembra 2006 sa Svetielko stalo súčasťou Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. J. Bosca v Bardejove, avšak poslanie a služba spevom vo farnosti rovnako pokračuje aj naďalej. Od roku 2013 sme sa ako spoločenstvo stali súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.