O nás Naše aktivity Fotky Video Naše CD facebook
Kontakt:
email: janka@svetielko-bardejov.sk
Oznamy

V školskom roku 2017/2018 budeme mať nácviky každý piatok o 15.30 hod. v Katolíckom kruhu. Vždy pred nácvikom už od 14.30 hod. môžete prichádzať na hry a tvorivé dielne.


„Spievajte Pánovi pieseň novú,
Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.„
( Ž 149,1 a 3 )

Naše aktivity

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Novoročná párty (7. 1. 2018)


V nedeľu 7.1. sme sa stretli v Katolíckom kruhu na našej už tradičnej Novoročnej párty. Začali sme chválami, modlitbami, nasledovali svedectvá detí o živote s Pánom Ježišom a losovanie biblických veršíkov na nasledujúci rok. Program pokračoval diskotékou a nechýbalo bohaté občerstvenie.
...fotkyNavštívili sme Hospic sv.Matky Terezy (1. 1. 2018)


V nedeľu popoludní sme spolu s naším p.kaplánon Tomášom Svatom navštívili Hospic sv.Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Pán kaplán pre chorých a trpiacich odslúžil sv.omšu, na ktorej sme spievali a hrali. Piesňami sme oslávili Pána a potešili sme chorých a trpiacich.
...fotky