O nás Naše aktivity Fotky Video Naše CD facebook
Kontakt:
email: janka@svetielko-bardejov.sk
Oznamy

V školskom roku 2018/2019 budeme mať nácviky každý piatok o 16.00 hod. v Katolíckom kruhu. Vždy pred nácvikom už od 15.00 hod. môžu deti prichádzať na stretko, ktorého súčasťou sú hry, súťaže, tvorivé dielne, katechéza, modlitba a pod.


„Spievajte Pánovi pieseň novú,
Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.„
( Ž 149,1 a 3 )

Naše CD


V októbri 2014 vyšlo naše ďalšie CD s názvom "Narodila sa Láska". Na CDčku je nahratých 13 vianočných piesní, ktorými túžime chváliť Nebeského Otca za Jeho veľkú lásku, ktorú nám dal vo svojom Synovi - Pánu Ježišovi Kristovi.


Piesne na CD:

(ukážky)


  1. Božie sľuby dávne

  2. Narodil sa

  3. Stalo sa to

  4. Tak vydajme sa na cestu

  5. Pieseň pastierov

  6. Pastieri, pastieri

  7. Anjel z neba

  8. Čo sme našli

  9. Pozri Boh sám

  10. Veselé vianočné hody

  11. Pásli pastieri

  12. Pásli ovce valasi

  13. Už nebo vzdialené
V novembri 2012 sme vydali naše druhé CD s názvom „Detské chvály“. Cédečko obsahuje 18 piesní – výber z nášho repertoáru, z piesní chvál, ktoré zaznievajú každú nedeľu na detských sv. omšiach v Kláštornom kostole. Prečo názov „Detské chvály“? Každá pieseň oslavuje a vyvyšuje Pána Boha ako nášho Pána a Kráľa, každá rozpráva o Jeho veľkosti, moci, múdrosti a láske. V piesňach vyznávame Pánovi, že Ho obdivujeme, milujeme, a že Mu patríme.
Týmto cédečkom túžime prispieť k tomu, aby sa šírila Božia sláva a požehnanie v našej farnosti, i v našich rodinách.


Piesne na CD:

(ukážky)


  1. Spievame hosana

  2. Ježiš, Ty máš meno najkrajšie

  3. Milosť už prší

  4. Ja, keď sa budím ráno

  5. Prišli sme ťa vzývať

  6. Ja spievať musím

  7. Počúvaj

  8. Hneď ráno

  9. Túžim priniesť...

  10. Chceme pre Ježiša...

  11. Keby si mal takúto malú vieru

  12. Ako tichý dážď

  13. Ježiš môj

  14. Ježišu Kriste, Pastier si náš

  15. Spievaj, spievaj

  16. Tebe patrí chvála

  17. Keď Duch Boží ma naplní

  18. Budem ako strom


V prípade záujmu o zakúpenie naších CDčiek, nás kontaktujte na adrese janka@svetielko-bardejov.sk.
Cena jedného CDčka je 7,00 Eur + poštovné a balné 2 Eur.