O nás Naše aktivity Fotky Video Naše CD facebook
Kontakt:
email: janka@svetielko-bardejov.sk
Oznamy

V školskom roku 2017/2018 budeme mať nácviky každý piatok o 15.30 hod. v Katolíckom kruhu. Vždy pred nácvikom už od 14.30 hod. môžete prichádzať na hry a tvorivé dielne.


„Spievajte Pánovi pieseň novú,
Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.„
( Ž 149,1 a 3 )

Naše videá


Spievanie v Hospici (28.12.2013)